Üdvözöljük a

A VMKIK elküldte az újabb gazdasági intézkedésekre tett javaslat-csomagot | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A VMKIK elküldte az újabb gazdasági intézkedésekre tett javaslat-csomagot

2020. március 23.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai az elmúlt napokban több száz vállalkozás véleményét gyűjtötték össze, hogy minél pontosabb képet kapjanak a koronavírus okozta válság konkrét gazdasági hatásairól, és segítsenek a leghatékonyabb beavatkozások megtervezésében.

A mai napon az alábbi módon összegzett és strukturált kéréseket és javaslatokat a Kamara, a megye vállalkozásai, ezzel a munkahelyek megmaradása érdekében közvetlenül és több csatornán át is eljuttatja a döntéshozókhoz.

Minden vállalkozónak, cégvezetőnek nagy tisztelettel köszönjük a bizalmat, egyben kérjük őket, hogy meglátásaikkal, tapasztalataikkal, visszajelzéseikkel továbbra is segítsék munkánkat, mindannyiunk közös érdekében!

Kitartást, türelmet és nagyon jó egészséget kívánnak a megye minden lakosának a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége és munkatársai.

A konzultációk alapján az alábbi konkrét és azonnali intézkedések bevezetését javasoljuk:


1.    A KATA szerint adózó vállalkozóknak, vállalkozásoknak teljes körűen függessze fel a Kormány az átalányadó megfizetését. Elfogadhatatlannak tartjuk a taxis iparág pozitív megkülönböztetését.

2.    A KIVA szerint adózó vállalkozások esetében – ennek az adónemnek az utóbbi hetekben végzett népszerűsítése miatt - kérjük biztosítsa a Kormány a bért terhelő, munkaadóként megfizetendő adó alóli mentességet. (Az NGM állásfoglalása szerint a KIVA nem közteher)

3.    Kérjük az ÁFA – kiutálások soron kívüli teljesítését a NAV-nál, mivel ezek komoly likvid-tőkét jelentenek a vállalkozásoknak, és a jelen helyzetben sokan nem tudnak várni a tv. által előírt határidőig.

Javasoljuk az ÁFA megfizetésének halasztása vagy részletfizetés biztosítását, egyszerűsített eljárási rend keretében, 2020. július 20-i határidőig.

4.    A foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a következő javaslatokat fogalmazzuk meg:

a)    A munkáltatói járulékok teljes körű elengedése 2020. június 30-ig, iparágtól függetlenül, ezt követően a veszélyhelyzet fennállása esetén felülvizsgálat és a határidő kitolása javasolt.
Ugyanígy a munkavállaló munkabérét terhelő járulékok fizetési kötelezettségére vonatkozó előírások kiterjesztését is kérjük.
Mindkét vonatkozásban, elfogadhatatlannak tartjuk az iparági pozitív diszkriminációt.

b)    A Kormányzati intézkedések nem szólnak a bérkompenzációról, holott a vállalkozások fennmaradása és tovább működése, a munkaerő megtartása érdekében ez azonnali döntést igényel: Az állásidőre jutó bért a vállalat előre megfinanszírozza, és a több európai országban bevezetett gazdasági intézkedések alapján kérjük az állásidő 80 %-ának utólagos állami kompenzálását. Javasoljuk továbbá az egyoldalú munkaszerződés módosítás lehetőségének bevezetését: a munkaadó maximum 20 %-os alapbér csökkenést vezethessen be átmenetileg, ezzel csökkentve a bérterheket. Kérjük az állami bérkompenzációt a csökkentett munkabérre is.

c)    A kollektív szerződéssel/szakszervezettel nem rendelkező cégek esetében a 4 hónapos munkaidő keret, év végéig történő meghosszabbítását kérjük.

d)    Javasoljuk, hogy a házi és kórházi karanténban lévő kollégák táppénzének munkaadóra eső részét a cégek visszaigényelhessék, vagy valamelyik adóban jóváírható legyen. A karantén miatt ellátás nélkül maradt hozzátartozó részére is járjon valamilyen juttatás (pl. keresőképtelenség esetére járó táppénz).

5.    Nyomatékosan kérjük, hogy az illetékes hatóságok engedélyezzék azoknak a külföldi munkatársaknak a beutazását (szerelők, specialisták, technikusok), akik a jelen élelmiszeripari ellátási problémák megoldása tekintetében igazoltan (pl. berendezés hiba elhárítása, megkezdett beruházások üzembe helyezése) közreműködnek, munkájuk nélkülözhetetlen az ellátás fenntartása érdekében.

6.    Közúti fuvarozás/kamion-forgalom korlátozása miatti bizonytalanságok azonnali megszűntetését kérjük, mert az információ áramlás hiánya extra-veszteséget generál.

•    Javasoljuk a magyar fuvarozók támogatásaként, az Elektronikus útdíj felfüggesztését a veszélyhelyzet fennállása alatt.

7.    Az építőipar vonatkozásában fontos, hogy
a)    azok a projektek, melyek EU finanszírozásból valósulnak meg, induljanak el minél gyorsabban, mert ezek az egyéb kapcsolódó iparágakat is erősíteni fogják.
b)    A folyamatban lévő szerződések esetében központilag kerüljön felülvizsgálatra a határidő teljesítésének a kötbér terhe.

8.    Kereskedelmi, szolgáltató egységektől érkező problémákra vonatkozó javaslatok:
a)    A bérleti díjak befagyasztása mellett, bérleti díjfizetési haladék biztosítása
b)    Az alkalmazottak bérfizetésére a járulék kedvezmény kevés; azonnali forrás-igény jelentkezik.   Javaslatunk: hiteltermék bevezetése a Széchenyi Hitelprogram mintájára – 0%-os kamattal; HG kezességvállalás mellett;
c)    Társasági adó illetve KIVA fizetési kötelezettség felfüggesztése, áthidaló javaslat kidolgozása ennek részleges elengedésére, halasztott fizetésre tranzakciós adó csökkentése/megszüntetése;
d)    Közműköltségek: lehetőség korábban lekötött kapacitások csökkentésére közműszolgáltatások esetén - elsősorban az áramszolgáltatónál. (jelenleg a lekötött kapacitásokat, melyek a rendszerhasználati-díj alapját képezik, nem módosíthatók.)
e)    Egyéni vállalkozók részére, KATA időszakos elengedésére, továbbá a minimálbér legalább 80%-ának biztosítása a mikro-vállalkozásoknak, vagy egyszeri nagyobb összegű támogatás a járulékok befizetésére;

9.    Az iskolarendszeren kívüli képzések folytatása érdekében szükséges, hogy az Fktv. hatálya alatt szervezett képzések – az iskolarendszerhez hasonlóan – digitális oktatás keretében megvalósulhassanak, függetlenül az engedélyezett képzési programban szereplő képzési formától.
Jelenlegi akadály, illetve probléma: a 2013. évi LXXVII. tv. (továbbiakban: Fktv.) értelmében az iskolarendszeren kívüli képzés képzési programja csak egy képzésforma megjelölésével engedélyeztethető. Amennyiben egy felnőttképzést folytató szervezet engedélyezett képzési programja nem távoktatás, úgy ellehetetlenül a folyamatban levő vagy indítani kívánt képzései tekintetében. Ez közvetlenül kihat humánerőforrás fejlesztésre irányuló, költségvetést érintő projektek megvalósítására, az Fktv. 2019.12.31-i hatályos állapota szerinti iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzésekre stb. A projektsérelmek mellett a kizárólag iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységgel foglalkozó vállalkozások teljes bevételkiesést szenvednek el.

10.    A turizmus területén, a kiutaztató utazási irodai szakma részéről is további intézkedések szükségesek:
a)    A tömeges útlemondásokhoz kapcsolódó jogszabály módosítás tegye lehetővé a részvételi díjak visszatérítését voucherek formájában. (A MUISZ szerint több tagállamban született már kifejezett rendelkezés a részvételi díjak visszatérítésére voucherek formájában. Ez a későbbi időpontban történő kötetlen felhasználhatóság révén biztosítani tudja a vállalkozás fizetésképtelenné válásának elkerülését.)

b)    Jogsegély a fogyasztói nyomás kezelésére

c)    Jogszabály módosítás a tömeges útlemondások, ezáltal a tömeges irodai csődök elkerülése érdekében

11.    Számos vállalkozói jelzés érkezik arra nézve, hogy új hitelkérelmeket nem fogadnak be a bankok, a Széchenyi kártya banki ügyintézése lelassult – ismételten kérjük a kormányt, hogy a kisvállalkozók számára könnyített és gyorsított hitelfelvételt tegye lehetővé mindamellett, hogy a hitelek tőke- és kamattörlesztési kötelezettség felfüggesztését fontos és jó döntésnek értékeljük.  
Az első levelünk javaslata szerint: „A termelő- és szolgáltatói kapacitások megőrzése érdekében 0 – 3000 millió Ft áthidaló hitel bevezetése, 3 éves futamidőre.”