Üdvözöljük a

Továbbra is fenntartjuk javaslatainkat | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Továbbra is fenntartjuk javaslatainkat

2020. április 9.

Kamaránk várta a héten bejelenteni szándékozott kormányzati intézkedéseket, amik meg is érkeztek. Vannak benne a korábbi javaslatokat tükröző bejelentések, azonban nagyon sok kérdés nyitott maradt, nem ismertek a részletek, illetve hiányoznak a kkv szektor átfogó támogatására irányuló intézkedések.

Végrehajtási rendelet-tervezet hiányában, csupán a kapott Gazdaságvédelmi akcióterv vázlatára és a sajtóinformációkra alapozva érdemben nem véleményezhető a csomag. A kapott felkérés miatt azonban mégis összefoglaltuk meglátásainkat, a következők szerint:

2020. március 10-től gyűjtjük és mindeddig 3 alkalommal megküldtük a megye vállalkozóinak észrevételei/kérései alapján - iparágak szerinti bontásban is - Gazdasági intézkedési javaslatainkat.
Az eddig bejelentett intézkedések (1-es és 2-es fázis) már tartalmaznak általunk is közvetített javaslatokat, amelyeket örömmel olvastak a megye vállalkozói (ÁFA visszatérítés gyorsítása; munkaidőkeret hosszabbítása), azonban várják a további javaslataikra a döntéshozók válaszát, intézkedéseit, végrehajtási rendeletek formájában.

Kiemelten Vas megye vállalkozói összetétele miatt, (16.000 mikro és kisvállalkozás) számtalan bejelentést fogadunk, amelyekből egyértelműen kijelenthető, hogy a főállású egyéni vállalkozók, a mikrovállalkozások jelentős többsége, az eddig bejelentett gazdasági intézkedéscsomagoknak (kivétel néhány kis létszámú szektor) nem kedvezményezettjei.

Az eddigi intézkedésekkel kapcsolatban megfogalmazott és hozzánk eljuttatott legfontosabb üzenet, hogy a döntések és azok végrehajtása már nem tűr halasztást: azonnali hatályú intézkedésekkel - a megye vállalkozói ebben részterhet vállalnak – jelentős mértékben le tudják lassítani, meg tudják akadályozni a megye gazdasági teljesítményének drasztikus csökkenését, a tömeges munkanélküliség kialakulását!
Az állami intézkedések akkor érik el társadalmilag és gazdaságilag is a céljukat, ha nem egy-egy ágazatot/szektort/csoportot kiemelve, azokra vonatkozóan tartalmaznak pozitív lépéseket, hanem összességében, minden nehéz helyzetbe került vállalkozás és család számára nyújtanak támogatást.
A döntéshozó szándékának kommunikálása helyett a gyakorlati megvalósítás részleteire várnak a vállalkozások, hogy állást tudjanak foglalni.

A rendelkezésre álló anyag és sajtóinformációk alapján, valamint a korábban megküldött javaslataink alapján továbbra is fenntartjuk a következőket:

I.    MUNKAHELYMEGŐRZÉS
1.    Foglalkoztatás költségeinek támogatása: a Munkahelyvédelmi Bértámogatás elindítása üdvözlendő lenne, ha a valóban, minden rászoruló vállalkozás támogatása megvalósulna. Sajnos a megvalósításra vonatkozó konkrét rendeleti szöveg hiánya miatt, csak a sajtóban megjelentek alapján érdemi véleményt nyilvánítani nem lehet. A sajtó értesülések alapján azonban a bértámogatás valószínűleg a legrászorultabb vállalkozói körnek nem fog segítséget jelenteni. Ráadásul a megjelent május 1-jei időpont, mikortól is igényelhető lesz a támogatás, véleményünk szerint késő. Azonnali támogatásra van szükség.
Fenntartjuk korábbi javaslatunkat: KKV-szektor munkavállalói béreire vonatkozóan a bértömeg legalább 75%-ának kormányzat általi átvállalása a válság végéig.
2.    Munkaszervezés rugalmassá tétele: a munkaidő keret meghosszabbítása korábbi javaslatunkban szerepelt, fontos lépésnek tartjuk.
3.    Vállalkozások tájékoztatása: a vállalkozások tájékoztatása jelen helyzetben kiemelt jelentőségű. Ezt a területi kereskedelmi és iparkamarák most fokozottan végzik. A vállalkozások konkrét, érdemi, napi működést segítő információkat várnak. A létrehozott honlapnak akkor van értelme, ha azonnal tud, minden területre vonatkozóan információt biztosítani. Egyébként nem látjuk érdemi lépésnek a vállalati információs honlap létrehozását, inkább csak látszatintézkedés.
4.    Adókönnyítések: minden, a vállalkozások helyzetét segítő adókönnyítést és adminisztrációs egyszerűsítést jónak és szükséges lépésnek tartunk, de fenntartjuk korábbi javaslatunkat: Közterhek és adók elengedése/átütemezése/átvállalása a COVID-19 miatt gazdaságilag ellehetetlenült KKV szektor részére – ágazati kivételek nélkül.

Ezeken túlmenően fenntartjuk korábbi javaslatunkat:
-    Gyorssegély kiutalása a COVID-19 miatt gazdaságilag ellehetetlenült KKV szektor részére – ágazati – adózási módok kivétele nélkül;

II.    MUNKAHELYTEREMTÉS
Minden jövőbe mutató, a gazdaság egészét vagy részét segítő intézkedést támogatunk, ha az nem egyéni és öncélú érdekeket szolgál. A terület egyes intézkedéseink kibontása nélkül általánosságban elmondható, hogy a vállalkozás fejlesztő intézkedések akkor elfogadhatóak, ha a támogatások nem egy szűk csoport támogatását fogják jelenteni. Addig nem lehet valós véleményt megfogalmazni ezen intézkedésekről, míg a részletek nem ismertek, nem tudjuk, hogy a gazdaság mekkora részére, mely szereplői számára fog valós segítséget nyújtani.
A területen belül nem értelmezhető gazdaságvédelmi intézkedésként a kötelező nyelvvizsga alóli mentesség, az egyetemek fejlesztése, a diákhitel konkstrukció.
Az infrastrukturális fejlesztések elindítása intézkedésen belül a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra fejlesztésének, vagy a Mátrai Erőmű klímasemleges átalakításának fejlesztése mellett számtalan más fejlesztést is nevesíteni kellene, munkahelyteremtés szempontjából nemcsak e két terület fejlesztése kíván támogatást.

III.    KIEMELT ÁGAZATOK MEGERŐSÍTÉSE
Megismételjük az eddigi, általunk tett javaslatok alapján: a támogatások szükségességét minden gazdasági ágazatra vonatkozóan meg kell vizsgálni. A járvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzet miatt nemcsak az állam által meghatározott „kiemelt” ágazatok támogatására van szükség, hanem a többi ágazatban is. Érthetetlen, hogy ha a Filmiparnak és dizájniparnak ekkora jelentőséget szán a kormány, akkor pl. a kereskedelem és a szolgáltatóipar támogatása miért nem jelenik meg az anyagban.
Az egészségipar fejlesztése – a mai járványügyi helyzetet látva – a jövőre nézve létfontosságú és ezért üdvözlendő.
A Közlekedés és logisztika területén megjelölt területek az infrastruktúra fejlesztést helyezik előtérbe, az e területen működő kis- és középvállalkozások támogatása nem jelenik meg. Nem értelmezhető a zalaegerszegi járműipari tesztpálya 2. üteme megépítésének nevesítése.

IV.    VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA
Ezen intézkedéseknél is „az ördög a részletekben rejlik”, igény van/lenne a támogatott hitelekre, tőkeprogramokra, azonban az igénybe vétel feltételei nagyban meghatározzák majd, hogy ez mely vállalkozások számára fog valós segítséget nyújtani.
A veszélyhelyzet miatt a vállalkozások döntő részének a jelenlegi likviditási problémájuk kezelésére kellenek áthidaló megoldások, azonnali és gyors segítség.
Ezért fenntartjuk korábbi javaslatunkat:
-    COVID-19 Likviditási Hitel bevezetése – hitelgarancia biztosítása és gyorsított/könnyített pénzintézeti bírálat a COVID-19 miatt gazdaságilag ellehetetlenült KKV szektor részére – ágazati kivételek nélkül;
Továbbá javasoljuk az Agrár Széchenyi Folyószámlahitel mellett a Széchenyi Kártya Program további hiteltermékeinek kiemelt kezelését. A KAVOSZ Zrt. programja, a területi kamarák közreműködésével hosszú évek óta jól működik, így akár további kedvezményes hitelkonstrukciók bevezetésével is segíteni tudja a vállalkozások fennmaradását és működését.

V.    CSALÁDOK ÉS NYUGDÍJASOK VÉDELME
Minden magyar állampolgár védelme és támogatása érdekében hozott intézkedés szükséges és hasznos, azonban ezeket nem lehet gazdaságvédelmi intézkedésnek tekinteni, ezek szociális intézkedések.

Aránytalannak tartjuk az egyes intézkedések közötti forráselosztást. Megítélésünk szerint a munkahelyek megőrzése területen a foglalkoztatás költségeinek támogatása (220 mrd Ft) és az adókönnyítések és adminisztrációs egyszerűsítések (110 mrd Ft) intézkedésekre szánt összeg aránytalanul alacsony a pl. A kiemelt ágazatok erősítése területen a turizmus fejlesztésére szánt 590 mrd Ft összeghez képest.