Üdvözöljük a

Határon átnyúló szolgáltatás | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Határon átnyúló szolgáltatás

A szolgáltatások szabad mozgása egyike az Európai Unió négy alapszabadságának, amely lehetővé teszi, hogy valamely tagállam területén székhellyel rendelkező, önálló vállalkozóként tevékenykedő gazdasági szereplők szabadon gyakorolhatnak gazdasági tevékenységet valamennyi tagállamban. A szolgáltatások szabadságának érvényesítése egyre nagyobb jelentőséggel bír a belső piac működése és az EU sikeressége, versenyképessége szempontjából. A kereskedelmi és közszolgáltatások a GDP 70 százalékát teszik ki és szolgáltatási szektor foglalkoztatja az európai lakosság 70 százalékát. A határon átnyúló szolgáltatások részesedése ugyanakkor mindössze néhány százalékos (szemben például a határon átnyúló árukereskedelem 17 százalékos részarányával), ezért az Európai Unió jogalkotásában és gazdaságpolitikájában egyre meghatározóbb helyen szerepel a szolgáltatások szabad áramlásának előmozdítása.

A letelepedés nélküli, határon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkönnyítése érdekében 2006-ban az Európai Unió szolgáltatási irányelvet fogadott el, amely kötelezi a tagállamokat az adminisztratív és jogi akadályok felszámolására. Hiába mondták már ki korábban is a Szerződések a szabad szolgáltatásnyújtás alapelvét, a bonyolult és költséges adminisztratív tagállami előírások számos szolgáltatót (különösen kis- és közepes vállalkozásokat) riasztottak el a határon átnyúló szolgáltatásnyújtástól.


A szolgáltatások szabadsága a gazdaság minden olyan szereplőjét megilleti, aki az Európai Unió valamely tagállamában szolgáltatást nyújt - így különösen azokat, akik ipari, kereskedelmi, szakipari és szabadfoglalkozású tevékenységeket végeznek. Ennek értelmében az unió tagállamában lakóhellyel, székhellyel rendelkező személy szolgáltatást nyújthat egy másik tagállamban honos személynek úgy, hogy a tevékenységét továbbra is a saját országában folytatja, vagy csak időlegesen jelenik meg a fogadó országban, ott tehát tartósan nem telepszik le.


A szolgáltatások szabadsága megilleti továbbá azokat a személyeket, akik más tagállam szolgáltatóinak szolgáltatásait kívánják igénybe venni: így azokat, akik más tagállam szolgáltatóinak szolgáltatásait akarják igénybe venni, nem lehet korlátozni annak igénybevételében.


Habár a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás olyan alapszabadságok, amelyek csak rendkívül szűk körben korlátozhatók,  ezen szabadságok gyakorlása alól is léteznek kivételek A külföldi szolgáltatók kizárhatók például a közhatalommal kapcsolatos szolgáltatások gyakorlásából. Az EU-tagállamok korlátozhatják továbbá a szabadságjogok érvényesülését a közrendre, a közbiztonságra vagy a közegészségügyre való hivatkozással. Ugyanakkor a korlátozásoknak itt is arányban kell állniuk azzal a célkitűzéssel, amit szolgálnak, melyet az Európai Bíróság meglehetősen szigorúan értelmez.