Üdvözöljük a

Legyen kamaránk aktív tagja! | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Legyen kamaránk aktív tagja!

2014. január 31.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara köztestületként működő, önkéntes tagságú gazdasági önkormányzat.

Feladata, hogy - a kamarai törvénynek, más jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően - önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók információcseréjét, általános, együttes érdekeinek érvényesülését.

Közérdeklődésre számot tartó programokkal és rendezvényekkel is törekszik arra, hogy a kamarai önkéntes tagságot is vonzóvá tegye azzal, hogy a gazdasági élet szereplő egymást megismerjék.

 

A kamara tagja lehet a Magyar Köztársaság területén székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező  gazdálkodó szervezet, amely a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket önkéntesen vállalja, a gazdasági kamarába tagként felvették és a tagokról vezetett nyilvántartásba bejegyezték.

 

 

A tagsági viszony keletkezése

 

A kamara rendes tagja (továbbiakban: tag) lehet a Magyarország területén székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket önkéntesen vállalja, a gazdasági kamarába tagként a főtitkár előterjesztése alapján az elnökség felvette és a tagokról vezetett nyilvántartásba bejegyezték.

(A belépési nyilatkozat a csatolt dokumentumban található.)

 

A tagok jogai és kötelességei

 

A VMKIK tagja önkormányzati jogait a kamarai törvény és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja.

 

A VMKIK tagjának joga, hogy

 

- a képviseletre jogosult természetes személy útján

 1. küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara elnökének (általánosalelnökének,alelnökének) válasszák;
 2. a kamarába tisztséget viseljen;
 3. küldöttként részt vegyen az országos gazdasági kamara küldöttgyűlésén és a képviseletében eljáró természetes személy a kamarai tagok közül megválassza az országos gazdasági kamara testületi szerveit, elnökét és tisztségviselőit;
 4. tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a kamarai tagozat, szakosztály és egyéb szervezeti egység ülésén

- igénybe vegye a VMKIK, illetőleg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásait.

 

A kamara különösen fontosnak tartja a helyi vállalkozások és befektetők üzleti tevékenységének segítését, épp ezért szolgáltatásainkat az érdekérvényesítés, a vállalkozásfejlesztés, illetve az üzleti forgalom biztonságának elősegítése érdekében alakítottuk ki.

Aki kamarai taggá válik, az gyakorlatilag közvetlenül, személyesen beleszólhat a gazdaság fejlesztési irányainak kijelölésébe, nem beszélve a számtalan egyéb kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatásról, amit csak az önkéntes kamarai tagok vehetnek igénybe. Az önkéntes kamarai tag részt vehet a kamarai munkában, a választásokon, fórumokon, gyűléseken, közvetítheti véleményét mind a kamarai tisztségviselők, mind az ügyintéző szervezet felé. A kamara a vállalkozók általános érdekeit hivatott képviselni, helyi és országos szinten egyaránt.

A kamara kötelékében való működés számos kedvezménnyel jár: a kamara szolgáltatásai között sok olyan szerepel, amelyeket a kamara önkéntes tagjai ingyenesen vehetnek igénybe, a nem kamarai tagok számára pedig piaci áron érhetőek el.

A kamarai törvény értelmében kötelezően nyújtandó, térítésmentes kamarai alapszolgáltatások, melyeket a regisztrált vállalkozásoknak nyújtunk:

a)tanácsadás

-          gazdasági,

-          pénzügyi,

-          adózási,

-          hitelhez jutási kérdésekben;

b) üzleti partnerkeresés;

c) pályázatfigyelés.

A leglényegesebb különbség a regisztrált vállalkozások és az önkéntes kamarai tagok között, hogy az önkéntes tagjaink aktív közreműködésükkel részesei lehetnek a gazdasági folyamatok irányításának, szervezésének.

 

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásai:

Érdekérvényesítés

A kamarai tagok által megfogalmazott, a gazdaság egészét érintő kérdésekben a vállalkozói vélemények képviselete helyi és országos szinten.

Önkormányzati kapcsolatok

Együttműködés az önkormányzatokkal a területfejlesztési programok kialakításában, a vállalkozások működésével kapcsolatos kérdésekben, szakképzési rendszer alakításában, befektetők szervezésében.

Hatósági kapcsolatok

Korrekt és kiegyensúlyozott kapcsolattartás a járási hivatalokkal, hatóságokkal a vállalkozások tájékoztatása, felkészítése érdekében, a hatósági ügyintézés egyszerűsítéséért.

Befektetők tájékoztatása

A megyébe látogató befektetők a kamarában információt kapnak a gazdasági környezetről, ipari parkokról, munkaerő-piaci helyzetről, képzési, továbbképzési lehetőségekről, lehetséges beszállítókról, szolgáltatókról, helyi adókról, pályázati lehetőségekről.

Segítségnyújtás beruházások megvalósításához, likviditási problémák megoldásához

Tájékoztatás kedvezményes hitellehetőségekről, pályázatokról. Széchenyi hitelkártya ügyintézés.

Piaci partnerek szervezése

Üzleti partnerek keresése, üzleti találkozók, bemutatkozások szervezése külföldön és Magyarországon. Beszállítók keresése, előzetes kiválasztása. Kiállítások, vásárok látogatása, közös megjelenés, termékbemutatók szervezése.

Szakképzési feladatok ellátása

A kamara törvényi felhatalmazás alapján számos szakképzési feladatot lát el. Jelzi a gazdaság igényeit a szakképző rendszerek felé. Ellenőrzi és minősíti a gyakorlati képzőhelyeket. 27 szakmában felügyeletet gyakorol, szintvizsgáztatást, vizsgáztatást, tananyagfejlesztést végez. Működteti a tanulószerződéses rendszert. Mesterképzést, mestervizsgáztatást végez.

Üzleti információnyújtás

A vállalkozások számára adó, pénzügyi, jogi, szakképzési, innovációs, minőségbiztosítási, iparjogvédelmi, környezetvédelmi, logisztikai, vám, külkereskedelmi, engedélyezési, informatikai kérdésekben tanácsadást biztosít, fórumokat szervez.

Innováció, kutatás-fejlesztés

Egyetemi, kutatóintézeti kapcsolatok szervezése, vállalkozások közös kutatásainak segítése, innovációs felmérések készítése.

Vállalkozói hálózatok, klaszterek szervezése – üzleti kapcsolatok építése

A vállalkozások közötti együttműködések szervezése, klaszterek alakítása és menedzselése, vállalkozói hálózatok, szakmai klubok működtetése.


Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásai:


1. Általános üzletviteli tanácsadás

 • Vállalkozás alapítás feltételei, szükséges dokumentumok és eljárások, a tevékenységek gyakorlásának szakmai, technikai feltételei, engedélyezési folyamatok
 • Vállalkozás-alapítás feltételei külföldön (EU-n belül és kívül)
 • Határon átnyúló szolgáltatási tevékenység feltételei Ausztriában
 • Általános és speciális jogi tanácsadás, jogszabályok kigyűjtése
 • Adózási kérdések
 • Szakképzési hozzájárulás felhasználása, elszámolhatósága


2. Gazdaságfejlesztési tanácsadás, piaci információk

 • Belkereskedelem, üzletnyitás, feltételek, eljárás, jogszabályok
 • Üzleti ajánlatok közvetítése külföldre, belföldre
 • Lehetséges hazai üzleti partnerek felkutatása
 • Hazai és nemzetközi kiállítások, vásárok, kereskedelemfejlesztési támogatások
 • Külföldi országok gazdaságának áttekintése, a gazdaság szerkezete, export-import kapcsolatok
 • Nemzetközi kiállítások látogatása, szakmai program és utazás megszervezése
 • Üzletember-találkozókon való részvétel
 • E-Business szolgáltatás:

-       Kamarai portál aktuális információkkal

-       Elektronikus heti hírlevél küldése

 • üzlet@hálón internetes kamarai üzleti adatbázis: cégismertetők, termék és szolgáltatásajánlók, üzleti kínálat, partnerkeresés (www.uzletahalon.hu)
 • Export Directory


3. Szakmai konzultációk

 • Pályázati lehetőségek

-     kapacitásnövelés, technológiafejlesztés
- munkahelyteremtés
- innováció, kutatás-fejlesztés
- környezetvédelem
- infrastruktúrafejlesztés
- oktatás, képzés
- szolgáltatás-fejlesztés területén

 • Széchenyi kártya hitellehetőségei
 • Iparjogvédelmi tanácsadás, szabadalmi, formatervezési, használati minta és védjegyoltalmi eljárások, ehhez szükséges nyomtatványok
 • Szakképzési információk, konzultáció, iskolarendszerű és azon kívüli képzések, képzőhelyek, felnőttképzés
 • Pályaválasztási tanácsadás
 • Gyakorlati képzőhelyekről felvilágosítás
 • Tanulószerződéssel kapcsolatos felvilágosítás
 • Felnőttképző vállalkozások akkreditációja, minőségbiztosítás, program-akkreditáció – tanácsadás


4. Ügyintézések

 • Gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele
 • Építőipari kivitelező vállalkozások nyilvántartásba vétele
 • Okmányhitelesítés, -értékesítés
 • Széchenyi kártya ügyintézés
 • Cégkivonat kiadás
 • Közbeszerzési ajánlattevői nyilatkozat láttamozása
 • Üzleti ajánlatok továbbítása Internet-alapú országos rendszerbe
 • Tanulószerződések elkészítése, ellenjegyzése
 • Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, határozat kiadása
 • Gyakorlati képzőhelyek emelt szintű minősítése, tanúsítvány kiadása
 • Vizsgabizottsági tagok delegálása
 • Támogató nyilatkozat kiadása a Szakképzési Alap decentralizált pályázataihoz
 • Támogató nyilatkozat kiadása a vizsgáztatási jog megszerzéséről, illetve meghosszabbításáról szóló pályázatokhoz
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez intézett kérelmek befogadása, továbbítása

5. Egyéb szolgáltatások

 • Rendezvényszervezés
 • ·      Teremszolgáltatás, technikai eszközök (tolmácsberendezés, projektor, írásvetítő, stb.) biztosítása.

6. Békéltető Testület működtetése

7. Csoportos energia beszerzés