Üdvözöljük a

Ügytípus szerint | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ügytípus szerint

Szerző: Simon András | 2013. október 15.
  Kamaránk munkatársai az alábbi ügyekben segítik a vállalkozások tevékenységét:

Gazdálkodó szervezetek

nyilvántartásba vétele

 
 

Kamaránk a gazdasági kamarákról szóló törvény rendelkezései szerint vezeti a Vas megyében működő, nem agrárgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartását.

 

 

Munkatársaink:

Biczó Judit ügyfélszolgálati munkatárs

Karcsics Henrietta regisztrációs munkatárs

Építőipari regisztráció  
 

Az építőipari kivitelezői tevékenység folytatásának egyik alapfeltétele, hogy a kivitelező vállalkozók a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett kivitelezői nyilvántartásba regisztrálják magukat. Az ügyintézésben a területi kamarák is aktívan részt vesznek: tájékoztatást adnak, segítenek az adatlapok kitöltésében, befogadják a regisztrációs kérelmeket.

 

 

Munkatársaink:

Biczó Judit ügyfélszolgálati munkatárs

Karcsics Henrietta regisztrációs munkatárs
Okmányhitelesítés  
 

Exportsegítő szolgáltatásaink keretében végezzük a származási bizonyítványok kiállítását, árut kísérő okmányok hitelesítését és láttamozását, ATA igazolványok kiállítását.

 

 

Munkatársunk:

Pergel Bea Széchenyi Kártya, okmányhitelesítési munkatárs

Karcsics Henrietta regisztrációs munkatárs

   
Széchenyi Kártya program hiteltermékei  
  A finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás érdekében a kamara közvetítő szerepet tölt be a vállalkozások és a hitelintézetek között a felsorolt hiteltermékekkel kapcsolatos ügyintézésben. Munkatársunk tájékoztatást nyújt az egyes hiteltermékekkel kapcsolatban, befogadja és rögzítés után eljuttatja a megjelölt bankba a hiteltermékeket.
   

Munkatársunk:

Pergel Bea Széchenyi Kártya, okmányhitelesítési munkatárs

Biczó Judit ügyfélszolgálati munkatárs

   
Gazdaságfejlesztési és pénzügyi tanácsadás  
 

Kamaránk a vállalkozásokat olyan alapvető információval látja el, amelyekből ismereteket szerezhetnek a hazai és nemzetközi gazdaságról, piaci viszonyokról, különböző vállalkozási forrásokról, hiteltermékekről, adózási kérdésekről, pénzügyi lehetőségekről. Tájékoztatjuk a hozzánk forduló gazdálkodókat arról, hogy a tervezett fejlesztéseikhez és a vállalkozás lehetőségeihez leginkább mely hiteltermékek illeszthetők.

 

 

 Munkatársaink:

 

Czékmann-Illés Renáta

Takács Tamás gazdaságfejlesztési koordinátor

   
Pályázati tanácsadás  
 

Aktuális pályázati kiírások feltárása, a futamidő és az önerő mértéke, a szükséges biztosítékok rendszere; pályázati kiírások, űrlapok, dokumentumok beszerzése 

 

 

Munkatársaink:

 

Czékmann-Illés Renáta

Takács Tamás gazdaságfejlesztési koordinátor
   
Iparjogvédelmi, szellemi tulajdonvédelmi, K+F, innovációs tanácsadás  
 

Információ az oltalmi formákról, az oltalmazás feltételeiről, egyedi esetekben oltalmi formák vizsgálata, szabadalom hasznosítás lehetőségei stb.;

Az innovációs potenciál ismertetése, a felmérésbe bevont jellemzők kapcsolata a cég sikerével, a kért adatok szerkezete, az értékelés módszertana, a kapott értékelés felhasználási lehetőségeinek ismertetése

 

 

Munkatársunk:

 

   
Kereskedelem-fejlesztés  
 

Belföldi természetes vagy jogi személyként hogyan alapíthatunk céget Magyarországon, hatósági engedélyhez kötött tevékenységek, szakképesítés;

Tájékoztatás egy adott belkereskedelmi témakörben, a hatósági gyakorlat ismertetése, belkereskedelmi piaci alapinformációk nyújtása;

Belkereskedelmet szabályozó jogszabályok kigyűjtése (pl. üzletnyitás feltételei, nyilvántartáshoz kötött tevékenységek gyakorlásának feltételei

 

 

Munkatársunk:

Takács Tamás gazdaságfejlesztési koordinátor

   
Üzleti ajánlatok közvetítése, üzleti partnerkeresés bel és külföldön  
 

Hazai és nemzetközi viszonylatban értékesítési tevékenységet folytató, illetve folytatni kívánó gazdálkodók számára, kamaránk olyan információkkal látja el a gazdálkodó szervezeteket, melyek segítséget nyújtanak üzleti kapcsolataik kialakításában, bővítésében, támogatják az üzleti partnerkeresést.

 

 

Munkatársaink:

Czékmann-Illés Renáta

Takács Tamás gazdaságfejlesztési koordinátor

   
Kamarai csoportos energia beszerzés  
 

A csoportos energia beszerzés keretében kihasználjuk az együttes fellépésből származó mennyiségi előnyöket, ugyanakkor a csoport tagjai egyedi feltételrendszerek mentén, egyedi szerződést kötnek a nyertes kereskedő társasággal. A tender keretében a Sourcing Hungary Kft. szakértői a csatlakozó társaságokkal egyedileg egyeztetnek a kívánt feltételekről és a tender keretében a kereskedőknek lehetőségük lesz a csatlakozó tagokat egyedileg árazni, így biztosítva a legkedvezőbb árakat.

 

 

Munkatársunk:

 

   
Europe Direct Tájékoztató Központ – Vas Megye  
 

Európai Unióval kapcsolatos információszolgáltatás

 

 

Munkatársunk:

Takács Tamás Europe Direct és gazdaságfejlesztési koordinátor