Üdvözöljük a

Jelentkezzen támogatott szakács és pincér mesterképzésre! | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Jelentkezzen támogatott szakács és pincér mesterképzésre!

2019. április 8.

Megújult szakmai tartalommal, a kor követelményeinek megfelelő mestervizsgára felkészítő képzéssel várjuk a szakmájuk iránt elhivatott szakembereket, akik a jövőben a MESTER cím büszke tulajdonosaiként szeretnék szakmájukat művelni.

A mesterképzés és -vizsga elsődleges célja, hogy biztosítsa a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét, emellett a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismeretek, a vállalkozás indításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben a vállalkozás indítását teszi lehetővé.

Ki jelentkezhet mesterképzésre?

-          Aki a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.

-          Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, hitelt érdemlően igazolja.

-          A vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizeti.

 

A képzések maximális létszáma szakács szakmában: 10 fő, pincér szakmában: 10 fő.

A támogatásnak köszönhetően a jelöltnek a mestervizsgára felkészítő tanfolyam és mestervizsgára jelentkezés esetén a területi kamara által kalkulált összes költség 20%-át kell megfizetnie önrészként.

A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű megszervezése és lebonyolítása. Ennek értelmében támogatott mesterképzésre az jelentkezhet, akinek a munkáltatója vállalja, vagy önfoglalkoztató esetében a jelentkező saját maga vállalja, hogy a mestercím megszerzése után a szakképző iskolai tanulók szakirányú gyakorlati képzése céljából kezdeményezi a potenciális gyakorlati képzőhelye kamarai nyilvántartásba vételét, azaz gyakorlati helyet biztosít a tanulók részére.

Jelentkezési határidő: 2019. április 24.  12:00 óra

Bővebb információ:

Füstné Holczapfel Tünde képzési csoportvezető; Tel: 30/868-8017, Email: holczapfel.tunde@vmkik.hu