Üdvözöljük a

Jelentkezzen támogatott, vagy piaci alapú gyakorlati oktatói képzésre! | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Jelentkezzen támogatott, vagy piaci alapú gyakorlati oktatói képzésre!

2019. február 1.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga célja, hogy biztosítsa az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.

A képzés célcsoportja:

A gyakorlati képzésben közreműködő gazdálkodó szervezeteknél és egyéb intézményeknél tanulót foglalkoztató munkahelyeken a tanuló gyakorlati oktatását vállaló szakemberek, akik az adott szakiránynak megfelelő, legalább 5 éves tevőleges szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és nem tartoznak a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § szerint megfogalmazott kivételek körébe.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Szakmai előképzettség:

-          Az adott gyakorlati oktatás szakterületének megfelelő szakképesítés a szakképzésről szóló 2011.

évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Előírt gyakorlat:

-          Legalább 5 éves szakmai gyakorlat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Egyéb feltételek:

-          duális gyakorlati képzési tevékenység folytatásában a gazdasági kamara által regisztrált, illetve potenciális gyakorlati képzőhelyen gyakorlati oktató nyilvántartásba vétel

-          gyakorlati képzés folytatása, vagy gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódás vállalása

-          nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

-          büntetlen előélet

 

A gyakorlati oktatói képzés és vizsgadíja bruttó: 114.300,- Ft/fő (a képzés és az első vizsga mindösszesen).

A támogatott gyakorlati oktatói képzés és vizsga az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/21 támogatási szerződés keretében valósul meg. A támogatás összege: 91.440,- Ft/fő, önrész összege a képzési díj 20%-a, azaz 22.860,- Ft/fő.

A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek képzésének és vizsgáztatásának megszervezése és lebonyolítása.

Jelentkezési határidő az első képzésre: 2019. február 8. 12:00 óra

Végső jelentkezési határidő: 2019. március 8. 12:00 óra

Az idei évben több képzés is indul. A fenti határidő után érkezett jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében rendeljük hozzá a képzésekhez.

 

Bővebb információ:

 

Füstné Holczapfel Tünde képzési csoportvezető: 94/506-649;+36 30/868-8017 holczapfel.tunde@vmkik.hu

Bauer Éva, mestervizsga referens, gyakorlati oktatói referens: 94/501-857; +36 30/513-0416; bauer.eva@vmkik.hu