Üdvözöljük a

Jelentkezzen támogatott, vagy piaci alapú mesterképzésre! | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Jelentkezzen támogatott, vagy piaci alapú mesterképzésre!

2019. február 1.

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismeretek, a vállalkozás indításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, a vállalkozás létrehozásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben.

Ki jelentkezhet mesterképzésre?

-          Aki a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.

-          Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, hitelt érdemlően igazolja.

-          A vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizeti.

 

A képzéseket minimálisan 6 fő jelentkezése esetén tudjuk megyénkben elindítani (minden további szükséges feltétel megléte mellett). Kisebb létszám esetén átirányított vizsgázási lehetőséget tudunk biztosítani más területi Kamaránál.

A mesterképzés és mestervizsga díja: 300.000,- Ft/fő (a mestervizsgára felkészítés és az első vizsga mindösszesen).

A támogatott mesterképzés és mestervizsga az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/21 támogatási szerződés keretében valósul meg. A támogatás összege: 240.000,- Ft/fő.Önrész fizetése és ütemezése:      20%, azaz 60.000,- Ft/fő, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt.

A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű megszervezése és lebonyolítása.

Az elmúlt évek tapasztalatai és előzetes érdeklődések alapján várhatóan az alábbi szakmákban indítunk képzést (legalább 6 fős jelentkezés esetén):

-          autószerelő

-          szakács

-          kőműves

Jelentkezési határidő: 2019. február 28. 12:00 óra

 

További információ:

Bauer Éva, mestervizsga referens: 94/501-857; +3630/513-0416; bauer.eva@vmkik.hu